Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Ngày đăng: 26/09/2011

Nhóm thủ tục

Đăng ký kinh doanh

Tên thủ tục

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - kế hoạch/ Phòng Kinh Tế 

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện. 
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính kiểm tra hồ sơ:
 
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận.
 
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
 
Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
 
Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân.
 
Bước 5: Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.
 
-Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện (Mức độ 3): Công dân đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên trang website http://dkkdqh.hapi.gov.vn và nhận thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ qua mạng Internet.

Cách thức thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện
- Hoặc đăng ký qua website http://dkkdqh.hapi.gov.vn.
 


Thành phần,số lượng hồ sơ

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh(1 Bản Chính)
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng(1 Bản Chính)
- Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình; đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền(1 Bản Chính)
- Trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình, kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao CMND của cá nhân, đại diện hộ gia đình mới(1 Bản Sao có chứng thực)
- Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách các thành viên góp vốn mới, Biên bản họp nhóm cá nhân góp vốn về việc thay đổi cá nhân góp vốn.(1 Bản Chính)

Số lượng hồ sơ

1 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết: 5 ngày.

Lệ phí 

100.000 đồng

Đối tượng thực hiện  

Cá nhân, hộ gia đình

Kết quả thực hiện 

Giấy chứng nhận  

Yêu Cầu,điều kiện thực hiện

+ Cá nhân, đại diện hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm ( trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình ). + Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh ( trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh ) + Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP( trường hợp thay đổi tên riêng hộ kinh doanh ) + Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở pháp lý

1/ Các Luật:
- Luật Doanh nghiệp 2005;
- Luật Đầu tư năm 2005;
2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.
- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.
3/ Các quyết định của UBND Thành phố:
- Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
- Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Biểu mẫu tài liệu

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin