Thông báo về việc thực hiện mức thu phí, lệ phí mới về đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp, Hộ Kinh doanh Cá thể, HTX theo Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính

Ngày đăng: 09/12/2013

Ngày 23/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2012 (Thông tư 176).
Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký Hộ Kinh doanh áp dụng từ ngày 10/12/2012 khi thực hiện thủ tục hành chính thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, HTX, là 100.000đ/lần; thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD, địa điểm kinh doanh của HTX là 100.000đ/lần; lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ cá thể, HTX do bị mất, cháy, rách nát hoặc tiêu hủy là 100.000đ/lần…
Đối với thủ tục cung cấp thông tin doanh nghiệp, Thông tư 176 cũng quy định cụ thể các mức phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với từng loại hồ sơ, văn bản, thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (như GCN ĐKDN, điều lệ công ty…).
Trân trọng thông báo để quý công dân, doanh nghiệp biết và thực hiện theo mức phí, lệ phí mới nêu trên từ ngày 10/12/2012.

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin