Thông báo công tác triển khai giai đoạn 2 phần mềm Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội đến 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Ngày đăng: 26/12/2012

    Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của 5 đơn vị thí điểm (Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Oai).
    Trên cơ sở kết quả khảo sát, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tiến hành xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả thống nhất  giữa các đơn vị, theo yêu cầu Tổ công tác 30 về kiểm soát TTHC của UBND thành phố và tiến hành xây dựng phần mềm tác nghiệp dùng chung.
Sau một thời gian xây dựng, chạy thử nghiệm và hoàn thiện phần mềm, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã tổ chức triển khai giai đoạn 1, thí điểm tại 5 Quận/Huyện: Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Oai và tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện việc xây dựng phần mềm. Việc sử dụng phần mềm đã đem lại những lợi ích thiết thực:
        •    Đối với công dân: Có thể kê khai và nộp hồ sơ đã nộp trực tiếp qua mạng internet mà không phải đến trực tiếp tại trụ sở của các Quận/Huyện; Có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ đã nộp qua mạng.
        •    Đối với cán bộ tiếp nhận và thụ lý hồ sơ: 
          o    Có thể tiếp nhận hồ sơ trực tiếp (nộp tại bộ phận một cửa) và hồ sơ qua mạng (kê khai qua mạng internet) theo quy trình và tiêu chí thống nhất; 
          o    Hồ sơ sau khi được tiếp nhận sẽ được chuyển đến bộ phận thụ lý (phòng TC-KH) qua phần mềm; Cán bộ thụ lý căn cứ trên giấy biên nhận của bộ phận một cửa để tìm kiếm và thụ lý hồ sơ theo quy định, tìm kiếm hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ (kiểm tra chống trùng tên, chứng minh nhân dân của người đại diện, ngành nghề,...) trên toàn địa bàn thành phố; 
          o    Việc lập các báo biểu phục vụ công tác công tác quản lý sau cấp phép được thực hiện tự động trên phần mềm.
        •    Đối với lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo bộ phận một cửa: Quản lý, phê duyệt, theo dõi tình trạng hồ sơ theo một quy trình thống nhất; Phân công công việc thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng.
        •    Với UBND Quận/Huyện/Thị xã: Quản lý, cấp phép và thống kê nhanh chóng, sử dụng được cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp đã được Sở KH&ĐT cấp phép có trụ sở trên địa bàn của quận huyện đó. Quản lý cơ sở dữ liệu hộ cá thể tập trung trên địa bàn thành phố, đảm bảo kiểm soát và tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu.
        •    Đối với cấp Sở: Quản lý và tổng hợp được CSDL  của các hợp tác xã trên địa bàn Thành phố; Kết xuất báo cáo có liên quan thuận tiện, nhanh chóng.
    Trên cơ sở kết quả đã đạt được ở giai đoạn 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã được UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2: “Triển khai diện rộng trên địa bàn toàn thành phố”(24 đơn vị còn lại), theo Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 17/9/2012, về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2012. 
    Để việc triển khai mở rộng phần mềm đạt hiệu quả và đúng tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị các Quận/Huyện/Thị xã phối hợp cung cấp thông tin vào Bộ phiếu khảo sát về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa và phòng TC-KH của các Quận/Huyện/Thị xã (Bộ phiếu khảo sát gửi kèm công văn này).
    Thời hạn gửi Bộ phiếu khảo sát về Sở: Trước ngày 10/01/2013. 
   Trân trọng thông báo !Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin