Nuôi dưỡng nguồn thu từ hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 02/12/2013

Nuôi dưỡng nguồn thu từ hộ kinh doanh cá thể(HQ Online)- Vụ trưởng Ban Cải cách- Tổng cục Thuế Nguyễn Quang Tiến cho biết, đơn vị này đang xây dựng Đề án quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, tập trung vào những lĩnh vực như: kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống... nhằm hạn chế tình trạng bán hàng, cung cấp dịch vụ không xuất hoá đơn, tạo sự văn minh cho người nộp thuế và tăng thu cho NSNN.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, hộ kinh doanh cá thể có vai trò nhất định trong phát triển kinh tế- xã hội, đó là: Giải quyết công ăn, việc làm, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho người lao động. Tuy mức đóng góp của từng hộ kinh doanh cá thể không lớn nhưng với số lượng gần trên 1 triệu hộ kinh doanh cá thể đã góp phần quan trọng đối với nguồn thu NSNN.  

Chính vì vậy để khuyến khích nhóm hộ kinh doanh phát triển, Tổng cục Thuế đã xác định việc xây dựng cơ chế quản lý thuế đối với hộ kinh doanh hướng tới sự minh bạch, rõ ràng, đơn giản, dễ tính toán trong việc thực hiện chính sách thuế.

Thông qua các chính sách thuế như ưu đãi thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế để khuyến khích người nộp thuế tích cực đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; Thực hiện một loại thuế đơn giản theo tỷ lệ dựa trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên cơ sở thực hiện ngưỡng chịu thuế GTGT, Thu nhập cá nhân (TNCN).

Tiến tới thống nhất thời hạn nộp thuế theo quý và tỷ lệ % thuế khoán trên doanh thu theo lĩnh vực ngành nghề; Nghiên cứu phương án trình cơ quan có thẩm quyền cho phép miễn thuế GTGT, TNCN đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán ở địa bàn đặc biệt khó khăn...

Hiện, Tổng cục Thuế đã xây dựng quy trình phân định đối tượng chịu thuế và không chịu thuế TNCN đối với các hộ kinh doanh; Quy trình về phương thức, tiêu thức xác định doanh số của hộ kinh doanh làm cơ sở tính thuế TNCN và quy định nhiệm vụ, chế độ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý thu đối với hộ kinh doanh. Dự kiến TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện thí điểm Đề án này, sau đó sẽ nhân rộng ra phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, do đặc thù của loại hình này thường không sử dụng hóa đơn mua, bán hàng, điều này đã dẫn đến gian lận trong việc kê khai thuế. Vì vậy, theo qui định hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện mức ấn định thuế của cơ quan Thuế (trong trường hợp hộ kinh doanh kê khai doanh thu chưa sát đúng thực tế và hộ kinh doanh khoán ổn định thuế 6 tháng hoặc một năm).

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin