Thông báo về việc cấp mã số ĐKKD Hộ kinh doanh/ Hợp tác xã của 02 đơn vị mới sau điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm.

Ngày đăng: 25/03/2014

    Ngày 20/3/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã họp bàn với các đơn vị liên quan (các phòng nghiệp vụ về ĐKKD của Sở và đại diện UBND huyện Từ Liêm) về việc thống nhất, chuẩn hóa cấp mã số  Hộ kinh doanh của 02 đơn vị mới sau thời điểm 01/04/2014.
    Theo đó, các đơn vị liên quan đã thống nhất cấp mã Hộ kinh doanh theo điểm c, khoản 2, điều 3 của Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT: Quận Nam Từ Liêm là đơn vị bị tách sẽ sử dụng bộ mã số ĐKKD 01K8xxxxxx, quận Bắc Từ Liêm là đơn vị được tách sẽ áp dụng bộ mã số 01d8-xxxxxx. Các Hộ kinh doanh/ Hợp tác xã của quận Bắc Từ Liêm phải thay đổi, đăng ký điều chỉnh lại mã số GCN ĐKKD theo mã số mới (nếu cần, theo các quy định hiện hành liên quan về thuế, dấu, …).
    Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo!

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin