Thông báo về việc báo cáo tình hình thực hiện quản lý và cấp GCN ĐKKD trên "Phần mềm cấp giấy chứng nhận ĐKKD qua mạng cấp quận/ huyện thuộc Thành phố Hà Nội"

Ngày đăng: 09/12/2013

Công văn số: 1784/KH&ĐT-VP về việc báo cáo tình hình thực hiện quản lý và cấp GCN ĐKKD trên "Phần mềm cấp giấy chứng nhận ĐKKD qua mạng  cấp quận/ huyện thuộc Thành phố Hà Nội" ngày  15 tháng 05 năm 2013 của  sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội" ngày 24 tháng 05 năm 2013 của sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Văn bản đính kèm

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin