Thông báo về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm cấp GCN ĐKKD qua mạng cấp Quận/ Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội, theo Quyết định 4054/QĐ-UBND ngày 01/07/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 09/12/2013

Quyết định 4054/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm cấp GCN ĐKKD qua mạng cấp Quận/ Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Văn bản đính kèm

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin