Công văn số: 1425/KH&ĐT-VP về việc triển khai kế hoạch đào tạo sử dụng "Phần mềm cấp giấy chứng nhận ĐKKD qua mạng cấp Quận/ Huyện thuộc Thành phố Hà Nội" đối với 25 quận/ huyện/ thị xã trên địa bàn thành phố , ngày 02 tháng 05 năm 2013 của Sở Kế hoạch v

Ngày đăng: 09/12/2013

Công văn số 1239/STTTT-TTGDCNTT&TT về việc chuyển đổi IP mạng LAN theo quy hoạch và kết nối lên sở KHĐT triển khai phần mềm cấp ĐKKD qua mạng
Văn bản đính kèm

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin