Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND TP Hà Nội - Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối...

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND TP Hà Nội - Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin