Tra cứu thông tin Hồ sơ
Các tiêu chí tra cứu
Tìm theo
Số GBN
Tên đăng ký
Địa chỉ kinh doanh
CMTND/Căn cước người nộp hồ sơ
Số giấy tờ khác
Họ tên

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin